سه شنبه 24 مهر 1397 Tuesday 16 October 2018 5 صفر 1440

newsletter

 

Address : Samand Bldg. Paykanshahr 15 Km Highway Karaj – Tehran, Iran

Direct Line : ( +9821 ) 48225963 & 44797301, 2, 3 & 44796817

Sale Section : (+9821) 48225963 & 44797301.2.3 & 44796817

 

Fax: ( +9821) 48225964

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
تهران
 
 
داده‌های نقشه
داده‌های نقشه ©2015 Google
 
 
 
 
 
 
نقشه
نقشه
ماهواره